Spa og tilbehør

Vi har siden år 2000 solgt ca. 150 spa med luftkompressor – 1000er uten. Og vi er billigst på rensemidler og lokk så vi snakker med MANGE andre. Derfor vet vi at folk i kalde Norge IKKE bruker den, DEN tømmer motorrom for varm luft, suger inn KALD luft for å erstatte den varme, KJØLER ned vannet og strømforbruk OPP. DEN og de andre pumpene starter opp 2 ganger pr døgn (både Balboa og Gecko elektronikk gjør dette – dette viktig for eksempel på fritidsbolig så bakterier ikke gror i stillestående vann i rørene ), vinterstid ser en at steam står ut av lokket når luftkompressor starter. En kan heller ikke koble ut luftkompressor for å spare strøm siden luftdyser da vil gro igjen av bakterier. USA spaprodusenter sluttet med luftkompressor (de brukte den sammen med vannpumpe for MYE kraftigere massasje) da de fant ut en like effektiv måte for kraftigere massasje med luft på vakuum. Dette kan en selv justere med ventiler på kanten av de fleste spa. Og når en skal ut av spaet kan en lukke ventilene så luft ikke kommer inn i vannet når en ikke bruker det. All luft inn i vannet MÅ ut gjennom lokket.

Ozon virker og holder over 5 år før må byttes (vi tar kr 1590,- som er billigst , men ser at omtrent ingen bytter). UV må byttes hvert år og langt vanskeligere enn en lyspære og koster ca. kr 1100,- til 2500,- så omtrent INGEN bytter. Saltsystemer (salt går gjennom celle som produserer brom eller klor – denne må byttes etter en tid) fungerer om en har penger til å betale over tid.